Sargasská modlidba poutníka

Pane, dej mi na mé cestě, dost síly abych mohl od prvního nádechu po usnutí kráčet ve tvých stopách ke svému cíli. Pane, dej mi na mé cestě,dost pokory abych nezabloudil v horách své pýchy.Hůl o kterou bych se na své cestě mohl opřít a jež mne ubrání před vlky mých pochybností.Pane, dej mi na mé cestě.Zem na které bych mohl spočinout budu li unaven.Déšť pokud budu žíznit.Vítr který napne plachty mé lodi. A slunce pokud bude můj šat zmáčen.Pane, dej mi na mé cestě,Lásku a štědrost pro lidi mně blízké a pochopení a milost pro mé nepřátele. Tak se staň.

O Blogu