Už dlouho si kladu otázku, proč po stovkách až tisících let vývoje lidské společnosti, se stále opakují stejné chyby, a proč lidská civilizace nepostupuje směrem k humanistickým cílům? Zkrátka a jednoduše proč není na světě stále lépe a lépe? Náboženští fanatici by to nejspíš definovali tím, že na zemi vládne Satan. Ale zbavme se náboženského balastu a jděme po jádru problému. Předpokládejme tedy, že by náš vesmír stvořila nějaká veliká inteligence. Pokud tato inteligence byla opravdu nejvyšší, jistě by stvořila co nejdokonalejší dílo a tak by se nám systém jevil jako dokonalý a be... [celý článek]

Vydáno: 02. 02. 2019

Pane, dej mi na mé cestě, dost síly abych mohl od prvního nádechu po usnutí kráčet ve tvých stopách ke svému cíli. Pane, dej mi na mé cestě,dost pokory abych nezabloudil v horách své pýchy.Hůl o kterou bych se na své cestě mohl opřít a jež mne ubrání před vlky mých pochybností.Pane, dej mi na mé cestě.Zem na které bych mohl spočinout budu li unaven.Déšť pokud budu žíznit.Vítr který napne plachty mé lodi. A slunce pokud bude můj šat zmáčen.Pane, dej mi na mé cestě,Lásku a štědrost pro lidi mně blízké a pochopení a milost pro mé nepřátele. Tak se staň. ... [celý článek]

Vydáno: 03. 09. 2018

Zajatá Eva Lelaasag byla černovlasá kráska z dobrého rodu, která sice zmámila nejednoho muže, ale její největším tajemstvím bylo, že o náklonnost mužů vůbec nestojí a její láskou jsou ženy. To tušilo a přijala jen hrstka jejich přátel a to byl klíč k její rozhodné až mužské povaze a to její život dost komplikovalo. Proto měla za manžela takového hloupého floutka Batista a nikdo nechápal proč mu jeho výstřelky a pitky neustále toleruje. Nejniternějším tajemstvím bylo však to. Že její milenkou byla sestra Evelína její zpovědnice, což by jí dovedlo na hranici, a... [celý článek]

Vydáno: 09. 07. 2018

Všechny samozřejmě napadne mne hledat v Mýtě, na naší državě. Takže musím jinam, kde je nenapadne mně hledat. Pjotr najednou prolomil mlčení „Moje starší dcera Dita vás viděla včera ráno, když to všechno začalo. Takže jsem pochopil, že varování přišlo pozdě?“ „Bohužel ano, ale kam máme namířeno? Do mýta by to opravdu nebylo rozumné.“Mýto objedeme obloukem a pojedeme na panství lorda Saniniho, to na jeho popud jsem vás nechal varovat a už vás hledám od čtvrté ranní co dorazil holub se zprávou. Byl jsem překvapen, že se tito muži navzájem znají a já o tom nic nevím. An... [celý článek]

Vydáno: 19. 06. 2018

Dočetl jsem s pocitem, že se nevzdám, ostatně už stejně nemám co ztratit. Najdu tedy svoji“ Lásku k sobě i ostatním a nenechám se zlákat její falešnou sestrou“, tak jak si to představuji já a ne Skalníci, kteří mají srdce tvrdé jako kámen a jejich „láska“ vás rozdrtí v prach. Svinul jsem list a obešel jsem zdi tedy vlastně skály svého vězení. Skalníci zvolili vězení, naplněné magií svého rodu, a pokud bych se pokoušel projít přes skálu nemohlo se to podařit. Vytáhnul jsem sponu pásku a zkusil rýpnout do skály, od hrotu sršely jiskřičky a spona se skalní magií začala ... [celý článek]

Vydáno: 14. 06. 2018

Když jsem konečně přišel k sobě, ve vězení bylo vlhko a chladno. Pak jsem se pokusil otevřít očí slepené krví z rozbitého čela a slzami bolesti. Šlo to až na druhý pokus. V kobce bylo pojednou takové ticho, že bylo slyšet kapky vody kapající ze skaly. Po chvíli moje oči přivykly šeru a já uviděl své vězení. Byla to na rozdíl od zbytku kobek vysoká jeskynní prostora s dlouhými podél stěny zatočenými schody bez zábradlí, z kterých jsem se tak rychle poroučel. Připadal jsem si jako po týdenní pitce v té nejhorší hospodě. Hlava mi třeštila, vše mne bolelo a v ús... [celý článek]

Vydáno: 05. 06. 2018

1 2
Další články »